Attefallshus regler


Vilka regler är det som gäller om du vill bygga ett Attefallshus på din villatomt?

De flesta av oss har ju hört talas om att man får lov att bygga ett så kallat Attefallshus reglerAttefallshus på sin tomt utan bygglov från kommunen. Men är det verkligen så enkelt i praktiken? Nej riktigt så enkelt är det ju inte! Från och med den 2:a juli 2014 beslutade Sveriges Riksdag att reglerna skulle ändras. Det var den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall som var initiativtagare och han fick dessutom sitt namn förevigat och ”stugorna” uppkallat efter sig.  Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du, förutom en friggebod om maximalt 15 kvadrat, dessutom bygga ett så kallat Attefallshus om MAXIMALT 25 KVM. Innan du börjar att bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen där du tänker uppföra byggnaden, en så kallad BYGGANMÄLAN och först därefter kan man erhålla ett STARTBESKED.

Här nedan kommer en beskrivning om vilka regler som gäller för uppförande av ett Attefallshus eller en komplementbostad som det också kan kallas i vissa sammanhang.

ATTEFALLSHUS REGLER 2016

Storlek på ett Attefallshus #1

Ett Attefallshus får byggas i bostadshusets/villans omedelbara närhet. Den högsta tillåtna höjden på byggnaden får vara maximalt 4,0 meter. Det är det uppmätta avstående mellan mark och taknock som är det som gäller. Man kan bygga fler än ett attefallshus, men den man måste tänka på då är att den totala byggnadsarean inte överstiga 25 kvm. Byggnaden kan användas antingen som en separat bostad (komplementbostadshus) eller kanske som ett förråd, gäststuga eller garagebyggnad (komplementbyggnad).

Placering av ett Attefallshus #2

Om du uppför ett attefallshus närmare tomtgränsen än 4,50 meter så krävs berörda grannars medgivande. Förslagsvis skall detta medgivande vara skriftligen dokumenterat och av samtliga ägare av de berörda grannfastigheterna. Motsätter sig någon av grannarna din byggnation närmare 4,50 meter från tomtgräns är du tvungen att ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Då är det byggnadsnämnden som fäller avgörandet. Detta bygglov kan dina grannar överklaga, om de så önskar.

Bygganmälan för Attefallshus

En bygganmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden i din kommun eller den kommun där byggnaden skall uppföras. För att underlätta och snabba på processen bör du bifoga de ritningar/skisser, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning. Ansökan ska dessutom innehålla uppgifter om dina eller byggfirmans personnummer eller org.nr. samt ditt namn och din adress, den aktuella fastighetens beteckning och när du planerar att byggandet skall påbörjas. Du ska samtidigt med din bygganmälan också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs någon person som skall vara ”kontrollansvarig” åligger det dig att föreslå en sådan. De flesta kommuner har speciella blanketter för bygganmälan. Titta på din kommuns hemsida om det finns blanketter eller ring växeln och fråga kommunen.