Nyckelfärdigt Attefallshus


”Nyckelfärdigt Attefallshus”, är det verkligen nyckelfärdigt?

Ja, så okomplicerat skulle det kunna vara och så skulle det kunna bli! Det som är viktigt att klargöra, när man skriver ett avtal med Avtal och kontrakt vi köp av nyckelfärdigt attefallshusen leverantör, är att ansvarsfördelningen är klarlagd och att det inte skall råda minsta tvivel vem det är som har ansvar för de olika momenten i byggnationen av ditt nyckelfärdiga Attefallshus.

Be att få titta på avtalet i lugn och ro och låt gärna någon bekant kika igenom avtalet, så att allt är reglerat. Vems ansvar är det när kranbilen tappar Attefallshuset? Hur hanterar/reglerar man en eventuell leveransförsening? Vart skall elen dras? Vart skall V/A dras? Hur skall plintgrunden se ut? Sättningsskador? Garantier? Försäkringar?

Det blir ändå en hel del som skall hanteras, även om man köper ett nyckelfärdigt Attefallshus… Men skriv ett korrekt avtal för det finns ju inget tråkigare än att du och leverantören av huset skall vara oense…

För att man skall kunna prata om ”nyckelfärdigt attefallshus”, borde endast följande ansvar ligga på köparen;

  • Bygganmälan till kommun och härrörande avgifter
  • Plintgrund och eventuellt förekommande markarbeten
  • Kostnader för transport
  • Kostnader för att ansluta till el, vatten och avlopp
  • Kostnader för lyftkran/kranbil

Det är således helt nödvändigt, att i avtalet med leverantören av Attefallshuset och dig som köpare, tydlig beskriva vem som har ansvar för och vem som står för kostnaden av ovanstående punkter.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara